Oorlog tegen spam!

Het email adres welke ik tot nu toe gebruikte zal ophouden te bestaan, vanwege de hoeveelheden spam op dit adres. Daarvoor in de plaats komt een ander adres, en een reactieformulier op de site. Als u mij niet meer kunt bereiken, gebruik dan het contactformulier en ik zal daarop reageren met een ander mail adres.