Privacy

De eigenaar van deze site (“webmaster”) respecteert de privacy van de bezoekers van de site en van personen waarvan gegevens opgeslagen zijn conform de wettelijke regeling (“AVG”). De webmaster volgt de richtlijnen van de NGV en Genealogie Online.

De webmaster verwerkt persoonlijke gegevens t.b.v. genealogisch onderzoek. Dit zijn gegevens als: geboortedatum en -plaats, overlijdensdatum en -plaats, datum huwelijk/scheiding en -plaats, kerkelijke gezindte, beroep etc. Deze worden opgeslagen en bewaard.

Alleen gegevens van overleden personen worden gepubliceerd volgens bovengenoemde richtlijnen en kunnen door derden vrij gebruikt worden.

Gegevens van levende personen worden wel bewaard maar niet gepubliceerd, ook niet met toestemming. Mocht u menen dat u ten onrechte vermeld staat op deze site, zal dit op uw verzoek worden aangepast. Gegevens van levende personen zullen niet ter beschikking van derden worden gesteld.

De site gebruikt cookies t.b.v. een goede werking van de site en t.b.v. analytische gegevens. De webmaster zal geen cookies voor andere doeleinden gebruiken. Het IP adres van bezoekers wordt t.b.v. deze analytische doeleinden gebruikt.

Mocht u menen dat uw belangen geschonden worden, neem dan contact op met de webmaster via de contacpagina, dan zullen we samen tot een oplossing komen.