De foto reportage is goed te noemen maar er staan twee Aluwiesis in terwijl ik toch dacht dat de eerste klaas moest zijn:-!
(Henk Hofer)