Ons is altijd verteld dat wij in de verte verwant zijn aan Andreas Hofer. Hijzelf had geen kinderen, maar wij zouden afstammen van een broer van hem. Er zouden bij een familie in Kaposvár (Hongarije) bewijzen van zijn. Deze familie deed daar erg geheimzinnig over. Mijn opa Lajos Hofer (1885-1963) heeft zijn naam volgens hun zeggen verandert in Lajos Hoffer(Herendi). Ook gebruikte hij de voornaam Ludwig in plaats van Lajos. Nu ik alle verhalen lees begrijp ik des te meer hoe twijfelachtig dit is, maar wilde het toch delen.
(Anna Hofer)